ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Свиване на поръчките за консумативи за хемодиализа донесе загуба на “Етропал”

пазари

„Етропал“ АД произвежда уникални продукти – то е единственият производител в България на консумативи за хемодиализа – системи за хемодиализа, хемодиализатори и фистулни игли. Около 70% от производствената дейност е по технологии, които се владеят от 3-4 компании в Европа.

Намалението на приходите от продажби и услуги се дължи на няколко фактора, но най-сериозните от тях са намаляващия брой на хоспитализираните диализно болни в страната и чужбина,  което води до намаление на поръчките от болниците и чуждестранните дистрибутори с които дружеството има подписани договори. Този процес по намаляване на болните от бъбречна недостатъчност или затваряне на цели диализни центрове, е най-вероятно да продължи и в следващи периоди предвид продължаващото разрастване на коронавирусната инфекция COVID-19, което е пагубно за голяма част от диализно болните пациенти, отбелязват от фирмата.

Разпространението на новия щам „Делта“ на коронавируса и трудността при неговото овладяване в световен мащаб оказва влияние върху икономическата средата, в която работи фирмата от Етрополе. Появата на затруднения в бизнеса, веригата на доставки и дейността на редица предприятия и цели икономически отрасли се отразява негативно на „Етропал“ през миналата година.

Индивидуалният финансов отчет на „Етропал“ за четвърто тримесечие на миналата година сочи загуба в размер на 3.84 млн. лв. спрямо печалбата от 4 хил. лв. през същия период на 2020-а. Негативният резултат се дължи на въздействието, което оказва пандемията COVID-19 върху сектора, в който работи дружеството и рязко променената бизнес обстановка.
Приходите му се формират предимно от основната дейност, свързана с производство и продажба на диализатори и хемолинии и други медицински консумативи за еднократна употреба. От средата на 2020 г. фирмата започна да произвежда медицински маски за еднократна употреба, както и да търгува с бързи антигенни тестове за коронавирус.
Между октомври и декември  дружеството отбелязва спад на приходите от продажби с 8% (или 606 хил. лева). Паричните постъпления от основна дейност са в размер на 6.85 млн. лева, като с най-голям дял са тези от продажба на продукция. За разлика от приходите, разходите за основна дейност показват  ръст от 6% или 509 хил. лева.

Характерно за четвъртото тримесечие бе рязкото повишение на цените, както от доставчиците на материали и суровини (голяма част от които са с петролни суровини), така и от ползваните от дружеството услуги – като транспорт, стерилизация на готова продукция и други. С цел намаляване на негативните последици от покачването на цените, и отчитаното намаление на продажбите, мениджърите  на дружеството са взели мерки за редуциране на складовите наличности, а оттам и на значително намаляване на размера на готовата продукция и незавършено производство.

"Етропал“ АД притежава контролно участие в едно дъщерно дружество „Етропал Трейд” ООД  чиято основна дейност е търговия с медицински изделия за еднократна употреба произведени от компанията майка.

„Етропал“ е производствено предприятие в структурата на инвестиционния фонд „Синтетика“ АД

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст