ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

С над 7 млн. лв. подкрепят инвестиции в лозаро-винарския сектор

65 години Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки в България

Между 1 до 21 април бизнесът ще може да подава заявления за отпускане на финансова помощ по мярката „Инвестиции в предприятия“. Тя е предназначена да подобри общите резултати на фирмите и адаптирането им към изискванията на пазара чрез повишаване на конкурентоспособността им с изпълнението на инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор. Това съобщават от Държавен фонд "Земеделие".

От финансова подкрепа по мярката „Инвестиции в предприятия“ могат да се възползват всички фирми, които са вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор "винено грозде".

И за тази година се запазва увеличеният процент на европейско финансиране по подадените проекти в зависимост от вида на предприятията. Микро-, малки и средни предприятия получават до 70% финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители ще вземат 35%, а големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители – 25 процента. Оставащата част от разходите са за сметка на фирмите, които получават финансова помощ.

Бюджетът по мярката за тази година е 7 129 416.90 лева. Максималната стойност на един проект не може да надхвърля сумата от 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 2 млн. евро.

Мярката „Инвестиции в предприятия“ е сред най-успешно прилаганите мерки от Националната лозаро-винарска програма. Тя започна да се изпълнява  през юни 2019 г., като интересът към нея от страна на производителите продължава да бъде висок.

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст