Пада цената на земята, която „Адванс Терафонд“ купува през февруари

земеделие

Най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната – „Адванс Терафонд“ АДСИЦ продължава да допълва инвестиционния си портфейл с нови поарцели. През февруари тази година то е закупило 735 дка имоти при средна цена от 1332 лв./декар. През януари агрофондът плащаше по 1360 лева – най-висока стойност, при която дружеството давало за своите земеделски земи.

Заедно с това през втория месец на тази година са продадени и 164 дка ниви на средна цена 2541 лв./декар.
Така към края на февруари 2022 г. „Адванс Терафонд“ притежава 183 125* дка земеделска земя и още 60.8 дка земя в урбанизирани територии.

Портфейлът от земеделски земи на агрофонда се управлява активно чрез постоянни покупки на разпокъсани малки парчета земя в около 800 землища, което, заедно с извършваните последващи комасационни проекти, води до окрупняване на собствеността на агрофонда, което повишава цената на парцелите. Заедно с това всяка година дружеството отдава под аренда или наем  свободните си земи за период от една година, а също така се извършва продажба на окрупнени парцели.

На 1 октомври миналата година започна новата стопанска година, през която агрофондът е предоставил за обработване на 446 земеделски производители общо 143 651 дка земя или 84.3% от притежаваната площи. Върху нея те отглеждат основно зърнени и маслодайни култури. Общо 41.73 лева е средна договорена рента на декар, като тя расте през последните три години.

Очакваните приходи за селскостопанската 2021-2022 г. са 5 994 210 лв., от които авансово вече са събрани 42.9% от тази сума. За стопанската 2020-2021 г. във фирмената каса за агрофонда са влезли 79.8% от дължимите вземания, a за 2019-2020 г. процентът на събираемост е 96.5 на сто.

 

* Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст