ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

„Холсим България“ оптимизира бизнеса с окрупняване на дейността

Лафарж Холсим

„Холсим България“ АД – село Бели извор, община Враца, ще осъществи концентрация чрез придобиване на контрол върху „Транспорт строй“ АД. Комисията за защита на конкуренцията е разрешила това да се случи.

„Холсим България“ се занимава с добив на полезни изкопаеми за производство на клинкер и цимент, производство на цимент и други строителни материали, вътрешна и външна търговия с цимент, клинкер, варовик, инертни материали и други строителни материали.

„Холсим България“ е част от световния лидер в производството на цимент, инертни материали и бетон „ЛафаржХолсим“, създадена чрез сливането на „Холсим“ и „Лафарж“ през юли 2015  година. Обединената компания има комбиниран 180-годишен опит в производството на цимент, инертни материали и бетон и е новият световен лидер в сектора на строителните материали. У нас компанията има дейност в трите сегмента – производство на цимент, инертни материали и бетон. „Холсим България“ произвежда в циментовия си завод в Бели извор четири марки цимент.

„Транспорт строй“ АД – София е специализирано в производството и търговията с бетон, бетонови смеси и бетонови изделия, транспортна дейност в страната и чужбина, производство и реализация на всички видове стоки и услуги за населението и строителството. Фирмата работи на пазара на производството и продажбата на бетон на територията на град София и околността. Производственият център се намира в района на Гара Искър, край София.

„Холсим България“ АД се намира под едноличния контрол на „Холсим Аусландбетайлигунгс“ ГмбХ, Германия (99,97%). Останалата част от акционерния капитал е собственост на различни индивидуални инвеститори.

Капиталът на „Транспорт Строй“ е разпределен между Таня Ненкова, „Холсим България“ АД и Йорданка Атанасова. „Транспорт Строй“ се намира под съвместния контрол на „Холсим България“ АД и Таня Ненкова.

Таня Ненкова и Йорданка Атанасова ще продадат акциите си на „Холсим България“, който  ще стане едноличен собственик на 100% от акциите от капитала на „Транспорт Строй“.

Според кандидат-купувача не се очаква операцията да окаже въздействие върху нито един от съответните продуктово-географски пазари в страната, тъй като към момента „Холсим България“ притежава съвместен контрол върху „Транспорт строй“ и промяната на контрола от съвместен в едноличен няма да промени пазарното положение на придобиваното предприятие.

Основните цели на планираната сделка за кандидат-купувача са свързани с постигането на по-ефективно управление, намаляване на административно-управленските разходи (за управителни органи, за одиторски възнаграждения, намаление на персонала в търговския, снабдителния и финансово-счетоводния отдел).
Бетоновите възли на купувача и на „Транспорт строй“  се намират в двата края на град София (съответно кв. „Надежда“ и кв. „Дружба“). Чрез въвеждане на единен център за приемане и изпълнение на поръчките ще се оптимизират транспортните разстояния и като резултат ще се снижат оперативните разходи. Въвеждането на добрите практики, ноу-хау и стандарти при производството на бетон, прилагани от групата на „Holcim“ и в придобиваното предприятие, ще повиши доверието на клиентите и ще затвърди пазарните позиции на „Холсим България“ в София.

 

Пазарът на цимент у нас се консолидира

Производството на цимент у нас е привлякло някои от най-големите световни компании в бранша – „Холсим България“ и „Титан България“. „Девня Цимент“ АД е другият голям производител на цимент в България. Търсенето на този строителен продукт е под силен натиск. От една страна, то зависи от състоянието на строителството в страната ни. От друга – през миналата година търсенето беше притиснато и от повишаването на цената на електрическата енергия и съответно поскъпването на цимента. От трета страна, производителите у нас са засегнати и от евтиният внос от Труция.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст