Търсим кой да ремонтира и поддържа републиканските пътища в следващите 3 години

път

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществени поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканските пътища за следващите три години. Обществените поръчки са за поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за пътната мрежа в шестте района за планиране – Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Дейностите ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства за всяка година.

За Северозападен район обществената поръчка е на обща стойност 333 696 050 лв. без ДДС. Тя е разделена в пет обособени позиции – за всяко областно пътно управление (ОПУ) – Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

За Северен централен район обществената поръчка е с прогнозна стойност от 286 007 525 лв. без ДДС, отново разпределена за петте областни пътни управления – Велико Търноов, Габрово, Разград, Русе и Силистра.

За Североизточен район обществената поръчка е на обща стойност  246 777 750 лв. без ДДС за трите години. Те за четири областни пътни управления разпределението – Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

За Югоизточен район обществената поръчка е за 295 522 500 лв. без ДДС. Тя е разделена на четири обособени позиции: Бургас, Слвен, Стара Загора и Ямбол.

За Южен централен район общата индикативна стойност на обществената поръчка е 378 467 700 лв. без ДДС. Тя е разделена на пет обособени позиции по областни пътни управления – Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

За Югозападен район индикативната стойност на обществената поръчка е 358 092 500 лв. без ДДС. Четирите обособени позиции са: Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

Поддържането на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“ в следващите три години прогнозно ще струва 418 852 500 лв. без ДДС. Сумата е разпределена за над 104 км от АМ “Хемус“ на територията на областните пътни управления София и Ловеч, с прогнозна стойност 75 392 500 лв. без ДДС. За АМ “Хемус“ на територията на ОПУ Шумен и ОПУ Варна индикативната стойност е 52 млн. лв. без ДДС. Дължината на отсечката е 111 км. За цялата дължина на магистрала „Тракия“ – близо 407 км, които преминават през територията на областните пътни управления София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, прогнозната стойност за трите години е 183 960 000 лв. без ДДС.

За тригодишната поддръжка на 135-те км от магистрала „Марица“ прогнозната стойност е 72 250 000 лв. без ДДС. Магистралата е на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково.

За поддържането на АМ “Струма“ в участъка от км 56+170 до км 166+500 /от тунел „Блатино“ до Кулата/ на територията на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград прогнозната стойност е 35 250 000 лв. без ДДС. Дължината на отсечката е над 98 км. За поддържането на 56-километровия участък от АМ „Струма“ от София до тунел „Блатино“ е сключен договор с изпълнителя, избран в тръжна процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП – събиране на оферти с обява, за срок от 5 месеца.

Изпълнителите ще осигуряват дейностите по поддържането на републиканските пътища – текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.

Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две години;  за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст