Областни управители и Камара на строителите са за по-прозрачни обществени поръчки

Kамара на строителите в България инициира обща работна среща с три областни администрации - Габрово

Kамара на строителите в България инициира обща работна среща с три областни администрации – Габрово, Разград и Русе, за да се обсъдят възможните механизми за повишаване прозрачността на обществените поръчки за строителство, съобщиха от браншовата организация. Срещата, на която домакин бе областният управител на област Разград Деян Димитров, се реализира в рамките на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор“, който КСБ изпълнява през последната година. На нея са присъствали също областният управител на област Габрово Ралица Манолова, заместник-областният управител на Разград Драгомир Златев, служители на областните управи в Разград, Габрово и Русе.

От КСБ са участвали инж. Мария Башева – председател на Камарата на строителите в Габрово, инж. Михаил Драганов – председател на Камарата на строителите в Разград и нейният секретар – Павлина Пеева.

Мария Башева е представила основните дейности по проекта и тяхното изпълнение, извършения мониторинг на обществени поръчки за идентифициране на причини за промяна и прекратяване на тръжните процедури след тяхното обявяване, както и проведените обучения за фирми от строителния бранш и обсъждания. Специално внимание е било обърнато и на резултатите от проведеното мащабно проучване сред строителните фирми относно прозрачността при обявяване и възлагане на поръчките и съществуващи корупционни практики.

Една от заложените по проекта дейности е създаването на Областни съвети за прозрачност и отчетност на обществените поръчки като механизъм за преодоляване на корупционни практики. Мария Башева е предложила подобен съвет да се сформира пилотно към трите администрации – Габрово, Разград и Русе. „Борбата с корупцията е в дневния ред на правителството и ние като областни управители отчитаме важността на политиките за превенция и противодействие на корупцията не само в сектор строителство, но и във всички останали сектори. Аз виждам мястото на темата като част от работата на Областните съвети за превенция и противодействие на корупцията. Един от основните проблеми е, че получаваме само анонимни сигнали, а в такива случаи няма как да бъдат предприети конкретни действия от комепентните органи“, отбелязва областният управител на Габрово Ралица Манолова.

Д-р Деян Димитров също е изразил готовността си за подкрепа на дейности, насочени към създаване на условия за равни възможности за конкуренция в контекста на политиката на правителството за нулева толерантност към корупцията. Ралица Манолова е предложила предприемането на конкретни действия, касаещи работата на Областните съвети за превенция и противодействие на корупцията и по-активно взаимодействие и обмяна на опит между институциите с цел мултиплициране на добрите практики.

Обсъден е бил и проблемът с драстично повишените цени в строителството и необходимостта от индексиране на договорите. Това е най-приоритетния проблем и на Камарата на строителите в България, за който спешно се търси решение и представиха предложените до момента методики за индексация.

Постигнато е принципно съгласие от страна на областните администрации в Габрово и в Разград да бъдат сред пилотните институции, в които за първи път ще бъде създаден и тестван на практика механизъм за прозрачност в работата на институциите по отношение на обществените поръчки, който след това да се мултиплицира в цялата страна. Разгледани са и други инициативи с потенциал за партньорство между областните администрации в контекста на подобряване на средата за строителното предприемачество.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST