ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Договорени са само 17-22% от проектите по инвестиционните мерки

Земеделска комисия - 47-о Народно събрание - 20 април 2022 година

Проблемът за забавянето на проектите е предимно организационен, призна пред депутати изпълнителният директор Николай Каварджиклиев.

Едва между 17 и 22% са договорираните проекти по инвестиционните подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г, стана ясно от изслушването на изпълнителния-директор на ДФ „Земеделие“ Николай Каварджиклиев в Комисията по земеделие в парламента. Той призна пред депутати, че това е много нисък процент на договаряне и проблемът за забавянето на проектите е предимно организационен.

Към момента се обработват проекти, които са подадени през октомври 2021 г, стана ясно още от изслушването на Каварджиклиев. Създадена е оценителна комисия от 160 експерта, които са формирали 80 екипа. На тях са разпределени 1868 проекта, подадени по подмярка 4.1. Изпълнителният директор на ДФЗ обясни, че посещенията на място са приключили и в момента се акредитират контролните лица.

„По подмярка 4.2 стартираха посещенията на място преди да започне инвестицията по тези проекти“, каза пред депутати Каварджиклиев. Общо 449 проектни предложения ще бъдат прегледани по подмярка 4.2.

В ДФЗ се обработват и 218 проекта по подмярката за млади земеделски производители 6.1, както и 1491 проектни предложения по подмярката за малки стопани – 6.3.

Междувременно стана ясно, че ДФЗ е изплатил 449.827 млн. лв. за "Кампания' 2021" по Схемата за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, така наречените „зелени директни плащания“ (ЗДП). Финансовата подкрепа е разпределена между 54 065 земеделски стопани.

Ставката по схемата е в размер на 121.63 лв. за хектар и е разписана в Заповед № РД 09-446 от 19 април 2022 г. на земеделския министър. Подпомагането се определя на база установената допустима площ по СЕПП, посочена след извършване на всички административни проверки и проверките на място, съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013.

Схемата за зелените директни плащания е задължителна за прилагане от държавите членки и от земеделските стопани, получаващи плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Въпреки че се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП.

Припомняме, че от "Кампания' 2017" насам за неспазването на зелените изисквания се предвижда налагане на административни санкции за наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на ЕК.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст