ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

За пръв път новият председател на НСИ ще бъде избран с конкурс

Националния статистически институт (НСИ) се проведе пресконференция

Процедура за конкурс на кандидати за председател на Националния статистически институт е обявена със заповед на заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова.  В срок до 16 май кандидатите трябва да представят в деловодството на Министерския съвет концепция за развитие на дейността на институцията и необходимите документи, удостоверяващи професионален опит, уточниха от пресцентъра на правителствоот.

За първи път в най-новата ни история се предвижда изслушване и конкурс за председател на Националния статистически институт. Избраният нов подход се практикува в някои страни членки на ЕС – Малта и Ирландия, оценява се високо от Евростат и е в съответствие със заявения от правителството ангажимент за публичност и прозрачност на назначенията. Целта е отварянето на вратите на институцията за ново поколение мениджъри професионалисти.

Определена  от вицепремиера по ефективно управление комисия, с участието на изявени специалисти в областта на статистиката и представители на институциите, ще приеме правилата за избор и ще изслуша кандидатите. До десет дни след изслушването комисията ще представи доклад за резултатите от конкурса.

Търсеният профил на кандидатите е български гражданин с минимална образователна степен магистър, с доказан опит в сферата на статистическата наука и практика и в управлението на големи екипи. Изисква се добро владеене на английски език, умения за обработка и анализ на информация, познания за дигитална комуникация и информационна сигурност. Обявата е качена на правителствения сайт:https://gov.bg/bg/administratsia/funktsii-i-struktura/konkursi/obyavi-za-provezhdane-na-konkursi-2022-g

Според Закона за статистиката НСИ осъществява независима статистическа дейност на държавата. Той е със статут на държавна агенция. Ръководи се от председател и трима заместник-председатели за срок от 7 години, но за не повече от два мандата. Те се назначават от министър-председателя.

Националният статистически институт осъществява независима статистическа дейност на държавата, представлява националната статистическа система в Европейската статистическа система и осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат.

Мандатът на настоящето ръководство на НСИ изтече през миналата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст