ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Обемът на изтеглените кредити продължава да расте

ремонт на жилище

В края на август кредитите за неправителствения сектор /който обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата)/ са 77.85 млрд. лв., което представлява 50.4 на сто от БВП на страната. През юли заемите са били близо 77 млрд. лв. (49.8 на сто от БВП), отбелязват от БНБ. Парите, взети назаем, продължават да растат. За сравнение, през август те се увеличават на годишна база с 13.9 на сто, докато през юли тази година те са нараснали с 13 на сто спрямо юли 2021-а. Част от тези парични средства се използват за покриване на растящите разходи, но има и кредитополучатели, които вземат заеми, за да изпреварят очакваното повишаване на лихвените проценти.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 200.6 млн. лева.

Заемите, които са изтеглили, нефинансовите предприятия са с 12.1 на сто повече на годишна база и в края на осмия месец достигат 40.1 млрд. лв., което е 26 на сто от БВП на страната. Фирмите са принудени да вземат заеми, за да покриват повишените си разходи за ел.енергия и суровини.

Домакинствата също са активни на кредитния пазар.

По техни сметки вече са влезли почти 32 млрд. лв. (20.7 на сто от БВП). Спрямо август миналата година тези суми се увеличават с 15.1 на сто.

В края на осмия месец жилищните кредити са близо 15.6 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18 на сто. Потребителските кредити ги гонят като стойност и възлизат на 14.77 млрд. лева. Тези заеми пък се увеличават с 13.5 на сто на годишна база.

Работодатели и самонаети лица са привлекли за своята дейност с 10.6 на сто повече парични средства спрямо август миналата година. В края на осмия месец те са на обща стойност 430.6 млн. лева. Повишение в обема на изтеглените кредити имаше и през юли, но тогава този ръст беше само със 7.2 на сто спрямо същия месец миналата година.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са на стойност от 5.75 млрд. лв. (3.7 на сто от БВП). В сравнение с август 2021-а те също се увеличават – с 20.7 на сто. През юли тези суми бяха нараснали със 17.7 на сто на годишна база. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст