Кабинетът удължава концесионния договор за „Коневец” с 15 години

Концесионният договор за находище „Коневец”, разположено на територията на община Тунджа, област Ямбол ще бъде удължен с 15 години. 

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера – „Технострой – Инженеринг 99” АД, гр. Ямбол, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на още запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Коневец” е сключен през 2011 г., преди това залежите се експлоатират още от 25 ноември 1999 година. Находището е разположено на територията на община Тунджа, област Ямбол, и от него се добиват строителни материали доломити.

С днешното решение на МС се предвижда и отправяне на предложение до концесионера за промяна на някои от клаузите на концесионния договор. Става въпрос за отношенията, свързани с предоставянето на банкова гаранция за всяка година от срока на концесията. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя ще се отнася 100% за всички (не само за паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широк обхват на банковата гаранция вноските за рекултивация също ще бъдат финансово обезпечени с нея.

Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за удължаване срока на предоставената концесия за добив на подземни богатства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст