По-ниските лихви повишават приходите на Fibank

Пари

Нетната печалба на Fibank за миналата година възлиза на 80.31 млн. лева. Общите приходи от банкови операции са на стойност 443.17 млн. лв. при 408.76 млн. лв. за 2021-а. 

Нетният лихвен доход за периода януари – декември миналата година е в размер на 270.74 млн. лв. и е с ръст от 7.60 млн. лв. на годишна база. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход. Нетният доход от такси и комисиони е 139.51 млн. лв. и е с 20.65 млн. лв. по-висок спрямо 2021 година.

Активите на банката към края на декември достигнаха 12.71 млрд. лв., като отбелязват увеличение спрямо края на 2021 г. от 1.44 млрд. лева. По този показател дружеството запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система. Депозитите от други клиенти са нараснали с 1.37 млрд. лв. и са в размер на 10.80 млрд. лева. И по този показател банката поддържа позицията си в първите кредитни институции в страната. 

Счетоводният собствен капитал към края на годината възлиза на 1.33 млрд. лв. и се увеличава с 58 млн. лв. между януари и декември. Вземанията от клиенти по балансова стойност към края миналата година са в размер на 6.38 млрд. лв. като сумата е нараснала на годишна база с 69 млн. лева.

Към декември 2022-а общият брой на клоновете и офисите на банката в България е 125, като 42 са локациите в София и 83 в градовете извън столицата. Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа, отбелязват от банката. 

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев остават най-големите акционери – всеки от тях контролира по 31.36 процента от капитала. “Българска банка за развитие” АД има дял от 18.35 на сто, а Valea Foundation – 7.87 на сто, от акциите с право на глас. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст