Нетният доход на ЦКБ от лихви расте с над 37 млн. лева

Пари

Печалбата на „Централна кооперативна банка“ АД в края на четвъртото тримесечие е в размер на 36.85 млн. лева при 25.47 млн. лева в края на септември, показват данните от междинния финансов отчет на кредитната институция. В сравнение със същия период на миналата година, положителният финансов резултат е с 52.13 на сто по-висок.

Повишението е в следствие на това, че нетният доход от лихви на ЦКБ расте до 126.77 млн. лева при 89.52 млн. лева в края на септември. Заедно с това и нетният доход от такси и комисионни също е по-висок. Той е в размер на 54.68 млн. лева в сравнение с 39.94 милиона в края на септември.

Активите на „Централна кооперативна банка“ в края на декември са на стойност 7.79 млрд. лева при 7.61 млрд. лева в края на септември. А банката заема седмо място в класацията на БНБ по показателя „Балансова стойност на активите“ на търговските банки у нас. Спрямо края на третото тримесечие балансовата стойност на активите отбелязват ръст от 177.48 млн. лева.

В края на декември миналата година предоставените от ЦКБ кредити и аванси на клиенти възлиза на 3.03 млрд. лева при 3.08 млрд. лева в края на септември. На годишна база има увеличение от 4.94 процента, но спрямо третото тримесечие има намаление по този показател от 1.68 на сто.   

В края на декември задълженията на ЦКБ към другите депозитанти заемат 98 процента от общите задължения на банката. Тяхната стойност е в размер на 7.04 млрд. лева в сравнение с 6.87 млрд. лева в края на септември. Нарастването на тези суми в сравнение със същия месец на миналата година е със 6.11 на сто, отчитат от дружеството. Спрямо третото тримесечие при задълженията към депозанти също има ръст, като той е с 2.55 на сто.

През третото тримесечие ЦКБ не е начислявала и изплащала дивиденти на своите акционери.

Основен акционер в банката е “Химимпорт” АД, който пряко и чрез други свързани с него фирми, контролира кредитната институция. Към кра яна второто тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват.

През четвъртото тримесечие Никола Кедев е избран за член на Управителния съвет и изпълнителен на „Централна кооперативна банка“.  Заедно с това Георги Константинов е освободен от съвета и като изпълнителен директор на банката. 

Акциите на “Централна кооперативна банка” през четвъртото тримесечие вървят нагоре по ценовата стълбица, като на 6 февруари струват по 1.63 лева за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 207 221 851 лева. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST