ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ЕБВР ще увеличи дела си в ProCredit Holding до 8.7% от акциите

Международната финансова корпорация (IFC), член на Групата на Световната банка, проправи пътя за промяна в състава на основна акционерна база на ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding).

Съгласно споразуменията за покупка, ЕБВР ще закупи от IFC 9.9 процента от акциите в ProCredit General Partner AG, единственият генерален партньор на ProCredit Holding, и IFC, оставащ дял от 5.06 процента в ProCredit Holding.

След приключване на сделката ЕБВР ще замени IFC като основен акционер в „Про Кредит Холдинг“ и ще притежава 8.7% от акционерния капитал.

Завършването на закупуването на акции зависи от изпълнението на предварителни условия, включително получаване на регулаторни одобрения, когато е приложимо. Като стане основен акционер, ЕБВР възнамерява да подкрепи „ПроКредит Холдинг“ в трансформирането му в акционерно дружество съгласно германското законодателство (Aktiengesellschaft), като същевременно запази ориентацията си към въздействие.

ЕБВР също така планира да подкрепи „ПроКредит Холдинг“ в неговата стратегия в по-нататъшното развитие на неговите дейности за противодействие на изменението на климата и в привеждането в съответствие на неговите бизнес и финансови потоци с целите на Парижкото споразумение.

Влизането на ЕБВР в кръга на основните акционери допълнително засилва подхода на групата „ПроКредит“ към бизнеса, особено нейния ангажимент да бъде ориентирана към въздействието и да предоставя отговорни банкови услуги с фокус върху Югоизточна и Източна Европа.

„Много сме доволни, че скоро ще можем да приветстваме ЕБВР, която ни придружава в продължение на много години като партньор за финансиране, а от 2018 г. и като акционер , за да се присъедините към кръга на нашите основни акционери и стратегически инвеститори. Обединени сме от страстта към Югоизточна и Източна Европа и към малките и средни предприятия, които допринасят за развитието на икономиките в региона, както и от убеждението, че икономическото развитие трябва да бъде щадящо климата и устойчиво“, посочва Хуберт Шпехтенхаузер, председател на Управителния съвет на ProCredit General Partner AG. „Решението на ЕБВР да подкрепи нашето по-нататъшно институционално развитие изпраща силен положителен сигнал към цялата група „ПроКредит“.

Според Франсис Малидж, управляващ директор на Групата на финансовите институции на ЕБВР, „ПроКредит“ е един от най-ценни партньори в подкрепа на развитието на малки и средни предприятия в 10 държави от нашите операции в Централна и Югоизточна Европа. „Заедно сме предоставили повече от 1 милиард евро финансиране на местни фирми, ключовите създатели на работни места в повечето икономики, за да помогнем за подобряване на достъпа им до финансиране. С тази транзакция отбелязваме още един важен крайъгълен камък в историята на „ПроКредит“, банка, която има малките и средни предприятия в своята ДНК“, подчертава Малидж.

„От основаването на първите си банки през 1998 г., „ПроКредит Холдинг“ се трансформира в регулирана банкова група, фокусирана върху малките и средни предприятия, и листвана на Франкфуртската фондова борса, като разшири своите операции с малки и средни предприятия в 12 държави“, посочва Томаш Телма, глобален директор в Групата за финансови институции на IFC.

KGaA ProCredit Holding AG & Co. KGaA, базирана във Франкфурт на Майн, е компанията майка на ориентираната към развитието група ProCredit, която се състои от търговски банки за малки и средни предприятия (МСП). В допълнение към оперативния си фокус върху Югоизточна и Източна Европа, групата „ПроКредит“ е активна и в Южна Америка и Германия.

Акциите на компанията се търгуват в сегмента Prime Standard на Франкфуртската фондова борса.

Сред акционерите на ProCredit Holding AG & Co. KGaA са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и ProCredit Staff Invest (инвестиционното дружество за персонала на ProCredit), холандските DOEN Participaties BV, KfW и IFC (член на Групата на Световната банка).

Като подчинено дружество на групата съгласно Германския банков закон, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и Германската Бундесбанк.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст