ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Активите на инвестиционните фондове у нас са нараснали до 9.75 млрд. лева

зала на фондова борса акции пари зарчета инвестиционни фондове Reddit

Българските и чуждестранните инвестиционни фондове*, които имат дейност в България, отчитат успешна 2023 година. В края на декември активите, които управлявани тези компании, са нараснали до 9.75 млрд. лева. Сумата се увеличава с 1.32 млрд. лева в сравнение с декември 2022 г. и със 748.7 млн. лева спрямо септември 2023 година. Това сочат данните от Българската народна банка.

Общо 1517 инвестиционни фонда са управлявали тези фондмениджъри, като броят им е по-висок спрямо лицензираните преди годишна, и на тримесечна база.

Като процент от БВП** общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове към декември е 5.3 процента като е нараснал. Тези суми бяха 5% от БВП към декември 2022 г. и 4.9% към края на третото тримесечие на 2023 година.

Към края на декември нетната стойност на активите на чуждестранните инвестиционни фондове е много по-голяма, а привлечените средства са в размер на 6.61 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2022 г. има увеличение с 940.8 млн. лева. В сравнение със септември 2023 г. активите се увеличават с 506.4 млн. лева.

От общия брой инвестиционни фондове – 1364, са чуждестранни. Явно условията за бизнес в сектора на управление на активи са добри у нас, тъй като броят на тези колективни схеми расте и на годишна, и на тримесечна база.

Анализът на БНБ показва, че по институционални сектори към края на четвърто тримесечие чуждестранните инвестиционни фондове са привлекли най-много средства от сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“, като сумата се увеличава със 786 млн. лева до 4.36 млрд. лева.

Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, също увеличават вложенията си, които са с 63.5 млн. лева повече, до 1.09 млрд. лева към декември в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година, когато бяха 1.03 млрд. лева.

Данните от БНБ показват, че спрямо септември миналата година пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ се увеличават с 420.6 млн. лева, а задълженията към домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, нарастват с 38.4 млн. лева.

И през четвъртото тримесечие основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове у нас са застрахователните компании и пенсионните фондове с дял от 65.9% от активите и домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата с дяб от 16.5 процента. Към края на декември 2022 г. относителните дялове на двата сектора бяха съответно по 63% и 18.2%, а към септември 2023 г. – 64.5% и 17.3 процента.

* В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

** При БВП в размер на 184.03 млрд. лева за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 167.81 млрд. лева за 2022 г. (данни на НСИ от 19 октомври 2023 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст