Министерството на финансите отново продава ДЦК на вътрешния пазар

облигации дцк аукцион

Министерството на финансите отново продава ДЦК на вътрешния пазар. На 15 април то стартира емисионната си програма, като пусна в обращение нова емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17 април 2027 година и годишен лихвен купон от 3 процента.

С днешния търг Министерството на финансите възобнови емисионната си активност след повече от едногодишно отсъствие на вътрешния пазар на държавни ценни книжа. Търгът е в изпълнение на емисионна политика на финансовото министерство за 2024 г. и съгласно публикувания през март емисионен календар за ДЦК за април тази година.

На проведения аукцион

бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност

при среднопретеглена годишна доходност в размер на 3.01 процента.

Общият размер на подадените поръчки достигна 512.5 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2.56. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 46%, следвани от пенсионните фондове с 11%, застрахователните дружества – 8%, договорни и гаранционни фондове – 6% и други инвеститори – 29 процента.

Във връзка с проведения аукцион и поради високия обществен интерес от министерството на финансите информират, че

инвеститорите (юридически и физически лица) могат да закупуват ДЦК на първичен пазар

на провежданите от Българската народна банка аукциони чрез избран от тях първичен дилър. Те могат да подават: състезателни поръчки с предложена от тях цена (до 30 поръчки на първичен дилър) или несъстезателни поръчки (неограничен брой), които се изпълняват по постигнатата средна продажна цена на аукциона.

Съвкупната номинална стойност на една състезателна поръчка е най-малко 1000 лв. и е кратна на 1 лв., а на несъстезателната – най-малко 50 лв. и кратна на 1 лев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст