Нови правила за плащане на гарантираните влогове

Фонд за гарантиране на влоговете в банките ФГВБ

По предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) управителният съвет на БНБ прие нова Наредба за условията и реда за изплащане на гарантираните влогове. Бързаме веднага да уточним, че новите правила не засягат размера им – той си остава до 196 хил. лв. за депозити и сметки на граждани и фирми. Нововъведенията засягат въпроса кога тези гарантирани влогове започват да се плащат. Според новите правила, които привеждат процедурите в съответствие с приетия през 2015-а Закон за гарантиране на влоговете, фондът трябва да започне плащането не по-късно от седем работни дни от датата, на която със свое решение БНБ е установила, че влоговете в дадена банка не са налични.

До приемането на новата наредба неналичността се установяваше автоматично при отнемането на лиценза на банка. Сега, според новия норматив, това може да става във всички случаи, в които БНБ установи, че има опасност определена кредитна институция да спре да плаща. В такава ситуация БНБ обявява режим на специален надзор за съответната банка или я поставя в процедура по преструктуриране. Така седмица по-късно вложителите могат да получат парите си в гарантирания размер – до 196 хил. лв. от парите си в тази банка.

Измененията, за които става дума, са изключително важни, защото при последната процедура по несъстоятелност – на Корпоративна търговска банка, важеше правилото, че Фондът за гарантиране на влоговете започва да плаща защитения размер на спестяванията 45 дни след обявяването на банката в несъстоятелност. Това постави вложителите на банката в изключително неприятно положение, тъй като тя близо шест месеца бе в режим на специален надзор, а при него вложителите й нямат достъп до своите пари, а Фондът за гарантиране на влоговете съответно нямаше правно основание да започне изплащането им. Друг е въпросът, че той нямаше и финансовата възможност да покрие сумите на гарантираните влогове в КТБ, чийто общ размер през този период бе 3.7 млрд. лева. А тогава Фондът за гарантиране на влоговете разполагаше с 2.2 млрд. лева. Той не можеше да получи финансиране от правителството, защото по това време фискалният резерв бе на минимум, а нямаше действащо Народно събрание  което да гласува увеличение на дълговия лимит на правителството и то да може да вземе заем, с който да финансира Фонда. На целия този фон вложителите в КТБ нямаха достъп до гарантираната част на своите влогове в промеждутъка от 14 юни 2014-а, когато КТБ бе поставена под специален надзор, до 4 декември, когато започна изплащането на гарантираните влогове (БНБ отне лиценза на КТБ на 6 ноември 2014-а). 

С приемането на новата Наредба отпада опасността при нов проблем с някоя банка вложителите й да чакат дълго време, за да  получат гарантираните си пари в нея.

Важен момент е, че новите правила поставят макар и косвено и съвсем нови изисквания към размера и начина на управление на фискалния резерв на България. Неведнъж сме подчертавали, че поради спецификата на режима на Валутен борд, който забранява на БНБ да финансира под каквато и да е форма други частни и държавни институции в България, именно фискалният резерв е източник на средства за реакция в извънредни ситуации, каквато е отнемането на лиценз или преструктурирането на голяма банка. Тук е важно да подчертаем, че при преструктурирането на банка гарантираните влогове не подлежат на мерки по редукция и трябва да бъдат покрити от Фонда за гарантиране на влоговете. И това трябва да стане в рамките на седем дни. Доколкото гарантираният размер на влоговете в много от големите български банки надхвърля 5 млрд. лв., а средствата, с които разполага фондът, в момента са около половин милиард лева и през следващите години ще нарастват с около четвърт милиард лева годишно, ще се наложи държавата през следващите две-три години да поддържа във фискалния си резерв не по-малко от 3.5-4 млрд. лв.  свободни средства, с които при нужда да подкрепи фонда, за да изпълни той ангажиментите си към вложителите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст