Нова процедура за ТБ “Виктория”

Търговска банка Виктория

По всичко личи, че процедурата за продажбата на ТБ "Виктория", която е собственост на обявената в несъстоятелност Корпоративна банка, на "Търговска банка Д" ще приключи без успех. Офертата на "Търговска банка Д" бе единствената, която бе одобрена от синдиците на КТБ и от надзираващия ги Фонд за гарантиране на влоговете. Но до сделка не се стигна, тъй като бариерата "банков надзор на БНБ" не бе прескочена. По закон единствено централната банка може да разреши на инвеститор, който и да е той, да закупи българска банка. След близо три месеца разглеждане банковият надзор на БНБ отхвърли офертата на "Търговска банка Д" за покупката на ТБ "Виктория".

Това се случи, след като на 24 март 2017-а централната банка разпространи официално съобщение,  в което обяви, че отказва да разреши на „Търговска банка Д“ АД да придобие 100% от акционерния капитал на ТБ "Виктория“ и посочи мотивите за това. "Българската народна банка потвърждава, че „Търговска банка Д“ АД е финансово стабилна и покрива регулаторните и надзорните изисквания. Реализирането на предложената от нея стратегия за придобиване и бизнес план за развитие обаче, според които „Търговска банка Виктория“ ЕАД ще се развива като отделна институция, а не чрез вливане в „Търговска банка Д“ АД, би създало значителни рискове основно в две насоки:

• не би гарантирало стабилизирането на финансовото състояние на „Търговска банка Виктория“ ЕАД в дългосрочен аспект и изграждането на устойчив бизнес модел на управление;

• би изисквало постоянна капиталова и ликвидна подкрепа от страна на „Търговска банка Д“ АД, което в дългосрочен период би подкопало нейната финансова стабилност.

Това пишеше в обосновката за отказа на БНБ. Според Закона за кредитните институции след този отказ "Търговска банка Д" имаше възможност да промени бизнес плана си по начин, който удовлетворява БНБ. Но това така и не се случи повече от месец и половина. При тази ситуация, по информация на в. "БАНКЕРЪ", синдиците на КТБ и Фонда за гарантиране на влоговете ще започнат нова процедура по продажбата на ТБ "Виктория", която ще е с много кратки срокове. Паралелно с това ще бъде направен анализ за стъпките, които трябва да се предприемат, ако се наложи да започне доброволна ликвидация на ТБ "Виктория".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст