Бързите кредити набират скорост

бързи кредитиCash credit

Бизнесът на компаниите за бързи кредити продължава да се разраства със забележителни темпове. Според последните данни на БНБ общият размер на вземанията на тези компании по отпуснати заеми в средата на 2017-а е  2.66 млрд. лв. (2.7% от БВП) и за една година се е увеличил с 11.4% (272.2 млн. лв.). При това трябва да се има предвид, че за този период въпросните кредитори са продали свои вземания за 83.5 млн. лева. Ако се вземе предвид и това обстоятелство, ще излезе, че новоотпуснатите заеми през тези дванадесет месеца са 355 млн. лева.

Компаниите за бързи кредити са съсредоточени основно към кредитирането за граждани и по-специално – в предоставяне на потребителски заеми, и този дял от бизнеса им постоянно се увеличава. Последните справки от БНБ показват, че в края на юни 2017-а  вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 15.1% (276.2 млн. лв.) – до 2.106 млрд. лева. В структурата на вземанията по кредити от гражданите преобладават потребителските кредити, които са на сума 1.925 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2017 година. На годишна база те се увеличават с 19.2% (310 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД се увеличава от 88.3% към края на юни 2016 г. до 91.4% в края на същия месец на 2017 година.

Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие на 2017 г. е 85.1 млн. лв., но намалява с 35.8% (47.5 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2016 година. Спрямо март 2017 г. той се понижава с 16.9% (17.3 млн. лева).

Не бива обаче да се поддаваме на общото впечатление, което създават масираните реклами на фирмите за бързи заеми: че те финансират само населението и само краткосрочно – до заплата, както гласят много от рекламните послания. Информацията от БНБ дава съвсем друга картина. В портфейла на въпросните кредитори преобладават заемите със срок над 5 години и сумата им е 996.9 млн. лв. в края на юни 2017 година. Нещо повече, този вид бизнес – за по-дългосрочно кредитиране, постоянно разширява обхвата си. Общият размер на заемите над 5 години нараства с 26% (205.7 млн. лв.) спрямо края на юни 2016 г. и с 4.1% (39.3 млн. лв.) в сравнение с края на март 2017 година. Относителният дял на тези кредити се е повишил от 33.2% в края на юни 2016 г. до 37.6% в края на същия месец на 2017 година. Само за сравнение – в края на второто тримесечие на 2017 г. вземанията по кредити със срок на погасяване от 1 до 5 години са 748.5 млн. лева. На годишна база те нарастват с 10.7% (72.5 млн. лв.).

Вземанията по кредити до 1 година са 513.6 млн. лв. в края на юни 2017 година. Те нарастват с 6.6% (32 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2016 г., но намаляват с 0.2% (1 млн. лв.) в сравнение с края на първото тримесечие на 2017 година. Излиза, че краткосрочните заеми са най-малката част от бизнеса на фирмите за бързи кредити. Като се знае с какви високи лихвени равнища работят те – в пъти над тези, срещу които се предоставят банковите заеми, интересно е кои кредитополучатели могат да си позволят да вземат такова скъпо финансиране и да го плащат по-дълго от една година. Явно става дума за лица, които по различни причини не могат да получат банков заем, но пък разполагат с доходи да обслужват и по-скъпи кредити, които им предоставят фирмите, специализирани в тази област. И тук опираме отново до въпроса за необявените приходи на населението. А и не само на него.

Според отчетите, които подават кредитните компании в БНБ, се вижда, че те финансират и фирми. Вземанията им по заеми, отпуснати на търговски дружества, са 457.6 млн. лв. (към края на второто тримесечие на 2017 година). Те намаляват с 1.4% (6.3 млн. лв.) в сравнение с юни 2016 г. и с 1% (4.8 млн. лв.) спрямо края на март 2017 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява от 19.8% в края на юни 2016 г. до 17.4% в края на същия месец на 2017 година. Явно с подобряване на икономическата конюнктура компаниите все повече се преориентират към по-евтиния банков кредит. Но тогава идва нов проблем – с увеличаващия се размер на скъпото средносрочно и дългосрочно финансиране, което компаниите, специализирани в кредитирането, отпускат на населението. Той въобще не е за подценяване, защото може да се превърне в сериозен обществен проблем, ако лихвите започнат да се покачват, което ще увеличи и без това високата цена на заемите, предлагани от компаниите за бързи кредити. Случи ли се това, просрочията ще се увеличат и отново ще започнем да гледаме сърцераздирателни репортажи за семейства, на които кредиторите са им взели всичко. Но тогава никой не се сеща да пита тези семейства защо, без да мислят, са вземали скъпо финансиране, и то за дълъг период от време.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст