79% от българските ученици биха гласували

ученици изпит

Цели 79% от българските ученици възнамеряват да гласуват, когато достигнат съответната възраст, на национални избори, а 84% – на местни. Това сочи международното изследване сред ученици от осми клас, посветено на гражданското образование ICCS. Изследването се провежда от Международната асоциация за оценяване на образователните постижения /IEA/ съвместно с Австралийския съвет за образователни проучвания и Лабораторията за педагогически експерименти  в университета Тре в Рим. У нас то се провежда и организира от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование, съобщи днес експертът д-р Светла Петрова при представянето на резултатите. Неговата цел е да бъде събрана информация за знанията на учениците по гражданско образование, тяхната готовност за активно участие в граждански инициативи и отношението им към различни проблеми на обществото. 

Българските осмокласници са на първо място по участие в граждански инициативи, свързани с опазването на околната среда и кампании в подкрепа на различни каузи. Около 54 на сто от учениците у нас /при 30 на сто средно за ICCS/ са участвали в дейности на екологични групи или организации през последната година. 39% са били част от младежка група, която организира кампания по конкретен проблем, при 24% в ICCS.Изследването показва още, че учениците, които са демонстрирали желание да участват в избори, са с по-високи резултати на теста от останалите. В сравнение с останалите участници в изследването българските ученици са готови в по-голяма степен да участват в различни прояви за изразяване на позиция по значими обществени или политически въпроси – дискусии, петиции, шествия или онлайн кампании. В сравнение с 2009 година се е повишила тяхната увереност да участват  в различни граждански инициативи.

Нараснало е и доверието на учениците в политическите институции като националното правителство, парламента и съда, като най-много ученици имат доверие в правосъдието – 69 на сто, а Народното събрание и правителството се радват на одобрението на повече от половината от подрастващите. Доверието на учениците в традиционните медии е – 61 на сто или по-високо от това на връстниците им в други страни. Резултатите от изследването сочат, че в държавите с утвърдени демокрации и стабилна икономика учениците с по-високи резултати на теста показват по-високи нива на доверие в политически и граждански институции. Преобладаващата част от учениците приемат, че хората трябва да имат равни права, независимо от техния пол или етнически произход. В по-голяма степен от своите връстници българските осмокласници смятат, че добрият гражданин трябва да се труди упорито – 53 на сто у нас  при едва 42 на сто в Европа.  Особено впечатление прави фактът, че 60 на сто от българските 15-годишни са на мнение, че добрият гражданин трябва да изучава историята на страната си, с което надвишават почти двукратно усреднения резултат от 38% за Европа.

Според 74% от запитаните ученици замърсяването на околната среда представлява една от най-големите заплахи за човечеството. На второ място осмокласниците  са поставили тероризма. – 67% у нас при 66% средно за страните от ICCS.  Заплахата от липса на работа тревожи 53% от българските деца, като стойностите кореспондират едно към едно със застъпваното от 53% схващане за труда като основополагащо отлика за добрия гражданин. Над половината или 66% от запитаните осмокласници смятат, че мъжете и жените трябва да имат равни възможности за участие в управлението.  За страните-участници в проучването средният резултат е 75%.  Мнозинството от учениците във всички държави подкрепят свободното придвижване и трудовата мобилност в ЕС.

В 80 на сто от случаите българските осмокласници са на мнение, че в бъдеще ще има по-голямо сътрудничество между европейските държави. Мнозинството от учениците имат силно чувство за европейска идентичност, подкрепят интеграцията и сътрудничеството между европейските държави най-вече в областта на икономиката, трудовата заетост и опазването на околната среда.

В изследването са участвали повече от 94 000 ученици и 37 000 учители от 24 държави, от които 16 в Европа, 5 – в Латинска Америка, и 3 в Азия. У нас изследването е проведено  от 7 март до 20 април 2016 година, като в него са участвали 2966 ученици от осми клас и 1549 учители от 147 училища. На учениците са задавани въпроси с различни равнища на сложност, свързани с познаването на гражданските права, задълженията на гражданите и работата на институциите. Средният резултат на българчетата е 485 точки от общо 1000, при усреднен резултат на учениците от държавите, участвали в проучването – 517.  С най-високи резултат са учениците от Дания – 586 точки.  С по-висок резултат на поставените въпроси са момичетата – 505 точки срещу 468 за момчетата. Българските ученици са повишили с 19 точки резултатите си по гражданско образование в сравнение с 2009 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст