Обвинителен акт за извършено длъжностно присвояване на парична сума в размер над 20 000 лв.

Темида

Днес, на 05.01.2018 г., 40 – годишният Н. Минев е предаден на съд с обвинителен акт на СРП. Той ще отговаря за извършено от него престъпление по чл. 201 НК– при условията на продължавано престъпление.

Обвиняемият Никола Минев работел в дружество „С.“ ( с предмет на дейност – предоставяне на транспортни услуги), на длъжност „ръководител транспорт”. Той имал служебни задължения да осигурява необходимите средства за обезпечаване на заявените курсове, като за целта нарежда банкови преводи или тегли средства в брой от специална сметка на дружеството, с която оперира само той, организира и контролира подготовката на автомобилите за годишни технически прегледи, контролира разходите на горива, смазочни материали и резервни части, контролира разходването от шофьорите на представените им средства и др. Обв. Минев следвало да отчита в началото на всеки календарен месец изтеглените от него парични средства и отчетните документи за тях от посочената по – горе сметка за предходния месец, на счетоводителя на дружеството.

В края на м. януари 2014 г. обв. Минев имал финансови затруднения, поради което решил да се възползва от служебното си положение и да задържа за себе си – за лична употреба – изтеглените и получените от него от банковата сметка на ощетеното дружество парични суми, без да отчита същите пред счетоводителите на дружеството. Във въпросната сметка постъпвали единствено приходи от клиенти за извършената им транспорта услуга от дружество „С“. Така в периода от месец февруари 2014г. до месец май 2014г., обв. Минев не отчел пред счетоводителите сума общо в размер 20 290, като задържал тази сума за себе си.

Предстои делото срещу Н. Минев да бъде насрочено за разглеждане в Софийски районен съд. Престъплението се наказва с лишаване от свобода  до 8 години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на Минев, ако той бъде признат за виновен. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст