И върнати на работа граждани вече могат да кандидатстват за безлихвен кредит

ББР сграда

От 19 юни 2020 г. влизат в сила обновените правила за отпускане на безлихвени заеми за физическите лица, съобщи Българската банка за развитие. 

Регламентът се изменя заради отмяната на извънредното положение и постепенното нормализиране на дейността на наетите и на самоосигуряващите се лица.

От държавната банка уточняват, че се разширява се действието на програмата и така се дава възможност да бъдат подпомогнати по-голям кръг нуждаещи се.

Кандидатите за безлихвен заем до 4 500 лева не е нужно да са в неплатен отпуск или с прекъсната дейност в момента на подаване на искането за кредит. Те вече могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа.

Отново обаче ще се изисква документ, който доказва, че те са преустановили работа или са били в неплатен отпуск по време на извънредното положение или по време на извънредната епидемична обстановка.

Запазва се условието да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит. Също така трябва да се докаже, че имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Удължава се и периодът, за който самоосигуряващите се лица могат да се позовават на спад на доходите си. 

До момента голям брой физически лица бяха лишени от възможност за финансиране поради неизпълнени задължения за осигурителни вноски от страна на работодателите им. С промените в програмата ще е достатъчно дължимите за тях осигурителни вноски да са декларирани, при това за период от 6 месеца назад, казват от ББР.

Програмата за безлихвени кредити на Българската банка за развитие цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Заемите са до 4 500 лева, отпускани от търговските банки наведнъж или на три транша от по 1 500 лева.

Активни партньори по програмата са Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, Централна кооперативна банка и УниКредит Булбанк.

По мярката ще се кандидатства до края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст