ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 100 000 у нас са заети в сектори, свързани с т.нар. синя или морска икономика

риба

Общо 3.4% или 102 962 човека от всички работещи в България са заети в сектори, свързани с т.нар. синя или морска икономика. По данни за 2018 година тя генерира 2% от националната брутна добавена стойност /БДС/ или 995 милиона евро, което е над средното за Европейския съюз.

Морската или „синя” икономика включва широк кръг от дейности, свързани с морето – като риболов и аквакултури, проучване и добив на нефт и газ,  корабоплаване и морски транспорт, морски и крайбрежен туризъм. В тази група са и морски дейности, които използват или произвеждат продукти и услуги от океанските и морските дейности, например преработка на морски дарове, морска биотехнология, корабостроене и кораборемонт, пристанищни дейности, оборудване.

България и Румъния развиват инициативата „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ – MARSPLAN-BS II, в която водещ партньор и организатор е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Основен акцент в нея е поставен върху представянето и проучването на взаимодействието „суша – море“ и многофункционалното използване на морските ресурси.

Една от основните цели на проекта е разработване на съвместна стратегия за трансграничния регион Румъния – България, която може да допринесе за развитие на т. нар. синя икономика, която е от съществено значение за реализирането на  Зелената сделка.

Проектът за трансгранично морско пространствено планиране за Черно море – България и Румъния MARSPLAN BS-II се осъществява с помощта на Европейската агенция по климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) към Европейския фонд за морско дело и рибарство. Българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството е водеща организация по изпълнението му, съвместно с Министерството на развитието, публичните дейности и администрацията на Румъния. Участие вземат и още 6 ключови български и румънски организации – Националния център за териториално развитие, Центъра за брегови и морски изследвания – Варна, и Висшето военноморското училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна. Партньори от румънска страна са Министерството на развитието, благоустройството и публичната администрация, ГЕОЕКОМАР, Института за морски изследвания – „Григоре Антипа“ и Университет „Овидиус“ – Констанца.

Основната цел на проекта MARSPLAN BS-II е да подкрепи съгласуваното междусекторно морско пространствено планиране в България и Румъния и да създаде дълготраен механизъм за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст