ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Предвижда се шофьорите еднократно да могат да поправят сгрешена винетка

тол система

Приходите от електронни винетки и тол за 2021 година са над 452.5 млн. лева, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В същото време издръжката на Националното тол управление (НТУ) е малко над 84.4 млн. лева. Данните сочат, че управлението не работи на загуба. Приходите постъпват в републиканския бюджет и по силата на европейското и българското законодателство се инвестират единствено за поддръжка и изграждане на републиканската пътна мрежа.

В момента екипът на Министерството на регионалното развитие подготвя нормативни промени, които да разрешат проблемите с грешки при въвеждане на данни в е-винетките и в тол таксуването.

Предвижда се шофьорите еднократно да могат да поправят сгрешена винетка. Корекцията ще действа от датата на купуването ѝ, т.е. назад във времето. В момента корекцията действа занапред. Така, при коригиране на сгрешените данни за автомобила, ще има възможност и за заличаване на всички наложени санкции към момента. Целта е да се постигне справедливост при санкционирането на гражданите, които са купили винетка, но не са въвели правилно данните си. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще въведе допълнително мерки за улесняване на шофьорите за правилно попълване на данните за автомобила им, включително и чрез информационна кампания.

Други нормативни промени ще адресират проблемите с тол таксите за превозвачите. Идеята е да се разграничават случаите на нарушители и тези, които неволно или неумишлено, не са подали тол данни до АПИ за част от изминатия път. Обмисля се намаляване на административните санкции за тези ползватели на пътя, като се избегне несправедливото им санкциониране с големи по размер глоби. В тези случаи ще се прецизира и стойността на компенсаторната такса.

Освен това регионалното министерство възложи пълна ревизия на дейността на тол системата от създаването ѝ до 31 декември 2021 година. На базата на заключенията също ще бъдат предложени промени за подобряване на работата ѝ.

Одитът е разделен в две части. Едната е проучване на техническите параметри на системата спрямо договора за изграждането ѝ. Целта е да се установи дали данъкоплатецът е получил в действителност това, за което е платил. Втората част на одита трябва да проучи дейността на НТУ, като анализира сключените договори с доставчици.

От общите приходи за миналата година 429 981 454.63 лв. са от пътни такси /е-винетка и тол/, а 22 542 492 лв. са от глоби /компенсаторни такси, наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения/. В сумата от малко над 84.4 млн. лв. за издръжка на НТУ през 2021 г. се включват разходите за заплати, осигурителни вноски, гориво, издръжка /ток, вода, топлоенергия, телефон и т. н./, както и възнагражденията, които тол управлението трябва да изплати на националните доставчици на услуги като комисионна за извършените от тях дейности. В посочената сума е включено всичко, обезпечаващо дейността на администрацията на Националното тол управление.

В тол управлението категорично няма служители със заплати в размер от 47 000 лв. до 53 000 лв., каквито внушения се правят, отбелязват от министерството. Основните месечни възнаграждения на служителите се определят съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит. Средната брутна месечна заплата на служител по служебно правоотношение в НТУ за миналата година е 2242 лева, а възнаграждението по трудово правоотношение  е 1602 лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст