ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

За 2022 г. Държавен фонд “Земеделие” с 2.834 млрд. лв. от ЕС

сграда ДФ Земеделие

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на годишните разчети на Държавен фонд „Земеделие" за 2022 г. за средствата, които ще получи от Европейския съюз .

Планирани са общо 2.834 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство.

От тях 2.600 млрд. лева са за сметка на ЕС, а 234.4 млн. лева са от националния ни бюджет.

За развитие на селските райони са предвидени 788.7 млн. лева. Основно плащанията ще се насочени по мярка 4 „Инвестиции в материални активи", мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност", мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" и мярка 19 ЛИДЕР.

По линия на директните плащания от Програмата за развитие на селските райони са заложени 276.1 млн. лв., които ще обхващат направленията агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000, райони с природни или други специфични ограничения и хуманно отношение към животните.

По схемата за единно плащане на площ са определени 1.607 млрд. лева, като с част от средствата ще бъдат осъществени плащания за животни, плодове, зеленчуци.

По Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. са разчетени 44.3 млн. лева.

За така наречените пазарни мерки са предвидени 117.9 млн. лв., като те включват Националната програма по пчеларство, схема „Училищен плод", схема „Училищно мляко", Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и други схеми.

Междувременно Министерският съвет одобри и  допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. в общ размер до 27 млн. лева. Средствата ще са необходими за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти. По Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ще бъдат извършени плащания за ДДС в размер на 25 млн. лева. Средствата по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. са в размер на 2 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст