Безработицата достигна рекордно ниските 4.8 процента

бюро по труда

Равнището на регистрираната безработица в страната намалява, като през март то отново достигна рекордно ниската стойност от 4.8%. Понижението спрямо предходния месец е с 0.1 процентни пункта, а на годишна база се наблюдава спад от 1.7 пункта.

Намалява и общият брой на безработните в бюрата по труда, като през март те са 155 863. Това е с 4043 по-малко спрямо броя им през февруари и с 58 189 или с 27.2% по-малко в сравнение с година по-рано. През месеца са се регистрирали нови 21 547 безработни. Те са с 2140 повече от предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 3632 лица. Други 737 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Агенцията по заетостта отчита увеличение на започналите работа безработни през март – броят им е 15 966 или с 3252 повече спрямо февруари. В сравнение със същия месец на предходната година те са с 9181 по-малко. Работа чрез бюрата по труда са открили и 223 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Разпределението на намерилите своето ново работно място през месеца по сектори на икономиката е както следва: 60.9% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19,8%,  следват търговията – 15.2%, хотелиерството и ресторантьорството – 10.2%, селското, горското и рибното стопанство – 8.2%, строителството – 5.5%,  държавното управление – 5.5%.

3356 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 515 по програми и мерки за заетост и 2841 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на близо 54 250 безработни лица, като само през март са сключени трудови договори с нови 1792 безработни.

Предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40 също продължава, като само през месец март по тази процедура са одобрени заявленията на 3188 работодатели за запазване заетостта на 67 900 работници и служители.

Нараства броят на заявените работни места на първичния пазар на труда през март – те са 17 319 или с 4243 повече от предходния месец. Спрямо същия месец на 2021 г. те са с 1133 по-малко. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (28.5%), следват хотелиерството и ресторантьорството (18.3%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.8%), административните и спомагателните дейности (6.9%), селско, горско и рибно стопанство (6.9%) и държавното управление (5.7%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; монтажници и др. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст