ВиК дружествата могат да подават искания за компенсации за скъпия ток

ВиК

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна приема на документи за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за първото тримесечие на тази година.За компенсации за периода от 1 януари до 31 март тази година правителството осигури до 46 млн. лева.

Програмата има за цел да минимизира отрицателния ефект за ВиК дружествата от поскъпването на електрическата енергия на свободния пазар, което започна с по-трайни тенденции през второто полугодие на 2021 г., като цената продължава да е необичайно висока и нестабилна. Поради тази причина фактическият разход за електрическа енергия значително надхвърля разчетите, заложени в цените на ВиК услугите, което води до загуби за дружествата, въпреки продължаване на мярката за компенсиране с фиксирана сума на 1 MWh.

Плащането на средствата по Програмата се извършва по Споразумение между министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Дружествата от отрасъл ВиК могат да подават заявления до 29 април.

За предоставянето на компенсациите се сключва договор между МРРБ, съответното дружество от отрасъл ВиК и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Средствата ще бъдат установявани в регионалното министерство след определяне на разликата между фактическите разходи за електроенергия и включените в цените на съответното дружество от отрасъл ВиК разходи за същия период, доказано със съответните документи. След установяване на подлежащите за изплащане средства и уведомяване на Министерството на енергетиката, документите се изпращат, съгласно подписаното споразумение, на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Фондът извършва плащането на посочената сума в тридневен срок от получаването на уведомлението от МРРБ по банкова сметка на дружеството.

Компенсация за „Софийска вода“ АД ще се предоставя след изготвяне от Столична община на оценка на въздействието на мярката върху сключения между Столична община и „Софийска вода“ АД концесионен договор за предоставяне на ВиК услуги.

Компенсациите ще се изплащат в срок до 30 юни тази година.

До момента бяха изплатени 56.7 млн. лв. компенсации заради високите цени на електроенергията през миналата година.

Финансова помощ до 16 млн. лв. ВиК операторите ще получат и за април. Така общата сума, с която те ще бъдат подпомогнати от държавата за миналата година и за първите четири месеца на 2022 г., ще бъде в размер над 100 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст