Разходите за януари нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари 2022-а

Пари

Въпреки, че приходите по консолидираната фискална програма (КФП) нарастват спрямо същия период на миналата година, изпреварващия ръст на разходите води до влошаване на бюджетното салдо спрямо отчетеното за януари 2022 година. Докато тогава бе отчетено превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 937 млн. лв., за януари 2023 г. излишъкът по КФП се свива наполовина – до 470 млн. лв. (0.3% от прогнозния БВП). Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, включително промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар и други.

На база на предварителни данни и оценки приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 4.84 млрд. лв. и нарастват с 515 млн. лв. (12 на сто) спрямо отчетените за януари 2022 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо януари миналата година с 406 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – със 109 млн. лв. спрямо отчетените за същия месец година по-рано.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на България в бюджета на ЕС) за януари 2023 г. са в размер на 4.37 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП за януари миналата година бяха в размер на 3.38 млрд. лева. Най-значително нарастване има в частта на социалните разходи и по-специално разходите за пенсии, които нарастват номинално с над 370 млн. лв., следвани от разходите за субсидии, които нарастват с около 250 млн. лв. основно поради действащите програми за изплащане на компенсации за небитовите потребители на електрическа енергия. Ръст също така има при разходите за персонал, разходите за издръжка и капиталовите разходи.

Частта от вноската на България в бюджета на Европейския съюз, изплатена  към края на януари 2023 г. от централния бюджет, възлиза на 112 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *