ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Растежът на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие се забави до 1.8%

бвп

През второто тримесечие на тази година растежът на БВП се забави до 1.8%, като с най-голям положителен принос бяха частното потребление и нетният износ. Това е отбелязано в месечния обзор на българската икономика, изготвен от дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи” в Министерството на финансите, което представя конюнктурен анализ на основните макроикономически показатели.

Въпреки намалението на реалния разполагаем доход, растежът на потреблението на домакинствата се ускори и достигна 8.2 процента. Това бе в съответствие с подобрението на потребителското доверие през второто тримесечие.

Инвестициите в основен капитал нараснаха с 10.8%, като основен принос имаха тези в машини и оборудване. В същото време изменението в запасите имаше отрицателен принос за растежа на БВП от 7.4 процентни пункта.

Износът на български стоки и услуги намаля с 1% и бе надминат от вноса, който спадна с 6.9 процента. Растежът на БДС бе 2.1% през второто тримесечие и се дължеше на услугите. С най-голям принос за растежа бяха секторите „търговия“; транспорт; хотелиерство и ресторантьорство, последван от професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности. Брутната добавена стойност в строителството нарасна с 6.2 процента.

През юли спадът на краткосрочните индикатори за бизнес активността продължи. Единствено оборотът в търговията на дребно се повиши с 1.6% спрямо същия месец на миналата година.

През август индикаторите за очакванията на бизнеса и домакинствата се понижиха. Показателят за бизнес климат се понижи с 1 пункт спрямо юли поради влошаване на очакванията за бъдещата бизнес ситуация във всички сектори. По-неблагоприятни бяха и очакванията за продажбите в търговията на дребно и търсенето на услуги. В същото време оценките на анкетираните мениджъри за текущото бизнес състояние на предприятията в строителството се подобриха. Доверието на потребителите се понижи за първи път от януари насам с 1.2 пункта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст