Инвестицията в земеделска земя е дългосрочна

Радослав Манолов

Радослав Манолов, изпълнителен директор на "Адванс Терафонд" АДСИЦ, пред в.БАНКЕРЪ

Г-н Манолов, ще се отрази ли и как върху пазара на земеделски земи забраната за собственост върху земи у нас от офшорни фирми?

– Инвестицията в земеделска земя е дългосрочна и подобни подходи не биха могли да изгонят тези, които искат да правят бизнес тук. Ефектът, който законодателят е целял, е да има прозрачност в това кой всъщност е собственикът на земята. Не забелязваме и не очакваме вълна от продаващи земите си офшорни компании.

Няма ли опасност чуждестранни спекуланти да бъдат заменени от български спекуланти? Финансовите възможности знаем са на тяхна страна.

– Спекуланти има на пазари, където бързо и лесно може да се продаде инвестиционният актив и това да донесе желаната норма на печалба. Предвид факта, че покупката на земя от първичните собственици отнема години, а продажбата на земя е също така бавен и труден процес, то определението "спекулант" за този пазар е напълно неподходящо. Процесите в земеделието се планират няколко години напред, което прави актива земеделска земя толкова консервативен.  

Може ли тази промяна в закона да стане стъпка към комасация на земята?

– Комасацията в България би могла да реши три важни въпроса. Първият е направата на общ устройствен план на землищата, което до 2016 г. така или иначе трябва да бъде реализирано. Тези планове ще сложат ред в хаоса, създаден след реституцията на земята.

Вторият е свързан с възможността общините да се подготвят и решат проблемите, свързани с финансиранията по Програмата за развитие на селските райони, които така и не успяват да усвояват ефективно.

Третият е свързан със създаване на предпоставки за устойчиво развитие на земеделието посредством окрупняване на земеделската земя.  

Докъде всъщност стигна подготовката на закон за комасацията на земи, който обеща и земеделският министър Димитър Греков?

– До никъде! Липсата на дългосрочна визия в земеделието не е тайна за никого. Ние сме готови да помогнем на всеки, който прояви желание за създаване на подобен закон, като до момента имаме познания и наблюдения за ефективно действащите закони по света и можем да използваме най-доброто, отговарящо на нашите нужди.

Случва ли се все пак реално комасация на земеделски земи у нас и в какъв размер годишно? Какъв е опитът на "Адванс терафонд"?

– Случва се в шест землища в страната, но желаният ефект е нищожен в сравнение с възможностите на този подход.

Защо всичко е толкова трудно, след като всеки собственик има нужда от определен тип земя на определено място и размяната е най-лесният начин да се реши това?
Разпродажбата на земя от офшорките как променя цените?

– Комасацията не е само размяна на единични парцели земя, тя е процес на подредба и възстановяване на територията и инфраструктурата на цялото землище.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст