Кабинетът прие наредба за осигурителните вноски

касичка прасе пари

Правителството прие нова Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация.

Тя се издава на основание чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и във връзка с приетите в края на юли от Народното събрание изменения в Кодекса за социално осигуряване.

Текстовете в наредбата произтичат от измененията и допълненията в Кодекса за социалното осигуряване, свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел. Те са свързани с правото на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд или само в държавното обществено осигуряване, както и с възможността категорийните работници, ползващи правата на ранното пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на държавното обществено осигуряване или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.

С наредбата се уреждат и доразвиват редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса, Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", както и редът и начинът за избор за промяна на осигуряване и произтичащите от това действия и операции на отговорните институции и на осигурените лица. С наредбата се урежда също обменът на информация между НАП, НОИ, НЗОК, Министерството на финансите и пенсионно-осигурителните дружества.

В нея е записано, че сами ще решаваме къде да отиват вноските ни за втора пенсия. В случай, че изберем да прехвърлим вноските си за втора пенсия от частен фонд в НОИ, това ще става с подаване на заявление в данъчното.

Документът ще се подава лично или от упълномощено лице. В случай, че отново искаме да върнем осигуровките си в частен фонд, ще можем да го правим със заявление във фонда, който сме избрали.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст