Ананиев предлага нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки

Министерски съвет - заседание Кирил Ананиев

Министърът на финансите Кирил Ананиев предлага на Министерски съвет  да приеме нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки.

Предложението за нов правилник е качено днес на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Предложения за промени се приемат до 2 март тази година.

Проектът на постановление е изготвен  в изпълнение на чл. 228, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (обн. ДВ. бр.13 от 2016 г.; доп. ДВ. бр. 34 от 2016 г.).  С проекта се предвижда приемането на нов устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки, с който се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията и правомощията на нейния изпълнителен директор.

Новите функции на АОП и правомощията на изпълнителния директор на агенцията, въведени със ЗОП, налагат промени в структурата и организацията на работа на агенцията. В тази връзка проектът на устройствен правилник съдържа разпоредби, съобразени с действащото законодателство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст