Кредитофобия тресе бизнеса

ББР - "Състояние

Компаниите в страната се въздържат или не желаят да теглят кредити от банки. Това сочат резултатите от националното проучване "Състояние, динамика и перспективи на кредитната активност в България", проведено сред 1023 фирми от Института за икономически изследвания към БАН. То е поръчано от Българската банка за развитие.

Оказва се, че едва 1/5 от малките предприятия (с персонал до 10 души) биха посегнали към банков заем. Като се има предвид, че в икономиката на страната ни делът на тези фирми е над 90%, това означава, че огромната част от бизнеса не желае да задлъжнява към банки. Тук трябва да се отбележи, че шефовете на подобни компании не биха теглили фирмен заем, но често посягат към потребителските.  

Незаинтересованост към кредитите проявяват и големите компании. Едва 1/3 от тях потвърждават, че биха взели заем. Най-отворени към банково кредитиране се оказват средните по размер предприятия (до 50 души) – половината от тях биха се обърнали към банка за пари.  

Фирмите са намерили начин да избегнат заемите чрез взаимно кредитиране между тях. Това се потвърждава и от данните, че над 22% от предприятията у нас имат задължения към свои контрагенти. А 10% се финансират чрез небанкови финансови институции. 

Според икономическите експерти впечатление прави, че фирми от по-слаборазвити региони като Видин, Враца, Габрово, Ловеч и Плевен са по-склонни да търсят банково финансиране. На другия полюс – на боящите се от кредити, са бизнесмените от градове като Добрич и Разград. В най-добре развитите икономически градове като столицата, Варна, Пловдив и Бургас фирмите като цяло не биха взели заем.

Песимистичното отношение към тегленето на кредит до голяма степен е обосновано от лошите очаквания на бизнеса за бъдещето. Едва 10% от предприятията в страната прогнозират увеличение на оборотите си от над 10% през 2017-а. Останалите предвиждат нищожно повишение или дори понижение.

Лошото отношение на фирмите към заемите според изследването се подклажда и от самите банки. В последно време финансовите институции предпочитат да не кредитират фирми от секторите за недвижими имоти, за търговия, складиране и транспортни услуги, към които традиционно се насочват малките фирми.

"Предстои промяна на отрасловата структура на кредитирането", обясни доц. Григор Сарийски от икономическия институт. По думите му все по-предпочитани за финансиране ще бъдат структури от преработващата промишленост, от селското стопанство и енергийните предприятия.

Близо 1/3 от изследваните компании не са получили одобрение за кредитиране основно заради задлъжнялост и лоша кредитна история. Въпреки това именно отхвърлените компании са сред най-мотивираните да търсят заем от банка. От друга страна, търговските банки избягват да кредитират млади фирми с история до две години, въпреки че са най-редовни платци.

Проучването показало още, че близо половината от одобрените за финансиране компании сами са се отказали от заема по време на процедурата по вземането му. Сред основните причини за това са прекомерните изисквания за обезпечение, краткият погасителен срок, проточването на процедурата по вземане на решения от страна на банката, а също по-добрите условия, предложени от конкурентна финансова институция.

Високата цена на ресурса е водещ мотив за отказа от кредит. По-голяма част от анкетираните фирми очакват цената на кредита да е около 5 процента. По-висок от този процент е приемлив за 46% от малките фирми, докато само 27% от големите биха се съгласили на лихва над 5 на сто.

От друга страна, фиксираната лихва би мотивирала повече от компаниите да изтеглят кредит. Такъв ефект биха имали и по-гъвкавият подход и индивидуалните условия, както и експертната подкрепа при структурирането на исканите от тях кредити.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст