ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ББР ще покрива до 100% от риска по инвестиционни кредити на търговски банки

Българска банка за развитие (ББР) стартира програма за 300 млн. евро по плана „Юнкер“. Чрез нея търговските банки ще могат да финансират микро

Българската банка за развитие (ББР) стартира нова програма за индиректно финансиране по плана "Юнкер", съобщиха от финансовата институция. Общият бюджет на програмата е 300 млн. евро. Половината от сумата е осигурена от Европейската инвестиционна банка, а останалата част е собствено финансиране от ББР.

Програмата има две специфики, които се налагат за първи път на българския пазар. Предвижда се банките – партньори да прилагат индивидуалните си вътрешни правила за кредитиране, а ББР да поема освен финансирането, но и до 100% от риска по предоставените по този ред заеми.

"Долният праг на кредитите по новата програма е 3 млн. лева. Това е така, защото в момента по другата наша програма – "Напред" (с максимален праг 3 млн. лв.) има неусвоен от банките ресурс и възможност за допълнително договаряне с тях. Горният праг на новата програма – 24 млн. лв. е ограничението, което Европейската инвестиционна банка поставя като максимална експозиция към един клиент", обясни изпълнителният директор на ББР Ангел Геков. Той подчерта, че големият плюс в случая е дългият срок, в който компаниите ще могат да погасяват заемите – до 15 години. За сравнение традиционният срок на договорите за подобен тип инвестиционни заеми е 7 години.

По програмата се предвижда ограничение на максималния размер на ангажимента, който се поема от ББР – до 30% от гарантирания портфейл.

"Ние гарантираме 100% от експозициите, но общият размер на потенциално поетата загуба от нас е до 30 процента. Това означава, че ако имаш десет кредита по 100 единици гаранцията се простира спрямо всички тях, но плащането по нея е лимитирано до 300 единици", поясни Геков.

Другата специфика на програмата идва от условията на плана "Юнкер", според които от програмата могат да се възползват освен микро, малките и средните предприятия, но и междинните – това са предприятия с персонал до 3000 души.

"По плана "Юнкер" се насърчават инвестиции, които са стратегически по своя характер за предприятията – да увеличават тяхната конкурентоспособност и да стимулират създаването на нови работни места. Те обаче са малко по-рискови от обичайните", каза още изпълнителният директор на държавната банка.

Лихвеният процент за заемите, отпускани по новата програма ще бъде определян на база решение на банката-партньор. Лихвата ще може да се движи в "коридор" от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от между 2 и 4 процентни пункта, от които 1 пункт остава в полза на банката, а разликата е в полза на ББР.

Предложението за новата програма е изпратено до всички  търговски банки, като се очаква те да заявят интерес за участие до края на юли. Предвижда се програмата да стратира през септември 2017 година. 

 

Инвестиционният план за Европа е един от водещите приоритети на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Неговият фокус е насърчаването на инвестициите с цел да създаде работни места и растеж чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси, както и чрез премахване на пречките пред инвестициите и осигуряването на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст