ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 4,5 млн. лв. са приходите от концесионните договори за минерални води и за ски-зоната в Банско

Банско

Правителството прие годишния доклад на комисията за текущ контрол на сключените концесионни договори към министъра на околната среда и водите за 2016 г. В доклада се отчита изпълнението през 2016 г. на концесионните договори за добив на минерални води, изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитената територия, част от НП „Пирин” – „Ски-зона с център Банско”.

Постъпилите по сметка на МОСВ приходи от концесионната дейност по сключените договори за добив на минерална вода и договора за ски-зоната са в размер на 4 515 547,76 лв. за календарната 2016 г.

Концесионните плащания по 15-те договора за минерална вода са 2 444 883,79 лв. без ДДС. Концесионното плащане към общините, на чиято територия се намират обектите на концесия, е 1 047 807,19 лв. без ДДС. По сметка на държавния бюджет платеното ДДС е 698 538,19 лв.

Приходите от плащането по концесионния договор за защитената територия, част от НП „Пирин” – „Ски-зона с център Банско”, са 270 265,49 лв. без ДДС. По сметка на държавния бюджет платеното ДДС е 54 053,10 лв.

При извършените проверки на място не са констатирани нарушения на концесионните договори.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст