ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Алчността доминираше над предпазливостта

Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД  

Новината от началото на седмицата, че Щатите и Китай са предприели стъпки да  разрешат  търговските  спорове, засягащи най-вече технологичния и по-специално телекомуникационния сектор, даде основание на   пазарните участници да отдъхнат и цените на корпоративните книжа  продължиха своя възход с по-широка крачка. Алчността сред инвеститорите отново взе надмощие над предпазливостта. Тя отново доминираше на пазарите. Водещият борсов индекс Down Jones Industrial Average се повиши с 3.75%, или 600 пункта за последната седмица, достигайки 24 900 пункта във вторник, което е най-високото равнище, отчитано за последните два месеца. За да си набавят свеж ресурс продаваха  златото, което загуби 2.6% от цената си. През последните дни излязоха редица макроикономически данни, които дават  ясни сигнали за по-бурно от очакваното ускоряване на производствените дейности, на индустриалното производство и на заплащането в Щатите. Все фактори, които пряко дават отражение върху инфлационните процеси. Очакванията на инвеститорите за по-бързо  повишаване на цените за крайното потребление увеличи броя на продавачите на десетгодишните щатски държавни книжа с фиксиран доход, в резултат на което цените им спаднаха, а доходността им се повиши трайно над равнището от 3% на годишна база. През последните два дни търговията с тях приключваше на равнището от 3.07% на годишна база.

Изявленията  на ЕЦБ  по отношение на вдигането на основната лихва в еврозоната придобиха неочаквано категоричен тон. Стана ясно, че след приключването на програмата за финансово подпомагане на банковите институции преразглеждането на решението за покачването на лихвите ще се случва на тримесечна, вместо, както доскоро се предполагаше – на годишна база, т.е. много по-ускорено от предварително заложеното. До есента на тази година програмата трябва да приключи и според това изявление можем да очакваме вдигане на лихвите в рамките на следващите тримесечия  в зависимост от инфлационните очаквания. Това беше и основната причина доходността на немските, френските, испанските и италианските десетгодишни държавни облигационни емисии да се повиши със по 5.5 базисни точки в рамките само на първия работен ден от седмицата. Повишената доходност означава понижаване на цените, а в случая говорим за по 55 евроцента в посока надолу в рамките на само един ден. Алчността всред дилърите повиши цените на европейските корпоративни книжа с 4 процента. Немският борсов индекс DAX се повиши с 500 пункта за последните три  седмици и достигна 13 000 пункта.

Търгуваните на международните финансови пазари български  еврооблигационни емисии се възприемаха по-скоро като по-рискови инвестиции и движението на  цените им следваше неотлъчно световните тенденции, но при корпоративните книжа. Те бяха изкупени. Цените им се повишиха, а доходността им, бидейки в обратнопропорционална зависимост спрямо цената, се понижи. Най-дългосрочната ни емисия с падеж 2035 г. вече се търгува при по-ниска доходност и е 2.56%, като цената й се повиши с 15 евроцента. С по 40 евроцента се  повишиха цените на книжата ни с падежи 2028-а, 2027-а, 2024, 2023-а и 2022 г., а доходността им се понижи с по 4 базисни точки до съответно 1.66, 1.40, 0.76, 0.33 и 0.11% на годишна база.

Забеляза се известно оживление и на вътрешния вторичен пазар на държавни ценни книжа. Въпреки това доходността на книжата не показа  съществени движения. Една от причините за липсата на осезаеми промени на вторичен пазар е тоталното замразяване на първичното предлагане на ДЦК. За първите пет месеца на настоящата година Министерство на финансите не е продало нито една ценна книга.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст