Безметежният борсов живот на две медии

БФБ Българска фондова борса

За пореден път секторът "Финансови и застрахователни дейности" на "Българската фондова борса" бе на първото място в класацията по оборот за първото шестмесечие със 70.33 млн. лв. (при 100.48 млн. лв. преди година). Вече традиционно той осигурява най-голямата част от търговията на тържището (почти колкото всички останали браншове) като този път формира 49% (при 59% година по-рано) от общия оборот за полугодието. Това прави обема на търговията и капитализацията на борсата особено чувствителни към сътресения и лоши новини, свързани с банковия и застрахователния пазар.

На второ място в класацията бе секторът "Операции с недвижими имоти", в който бяха изтъргувани книжа за 41.6 млн. лв. (22.01 млн. лв. в края на юни 2018-а) или 29% от общия оборот. Секторът "Преработваща промишленост", заел второто място през първите шест месеца на миналата година, сега бе изместен на третата позиция. Оборотът му бе 16.01 млн. лв. (при 28.03 млн. лв. година по-рано) и формира 11.17% от цялата търговия на борсата. Въпреки промяната в подреждането, тази структура на водещите три сектора се запазва устойчива и рядко друг влиза в нея, което обикновено се дължи на ефекта от еднократни големи сделки.

Броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на "БФБ-София" към края на декември, беше 381 и остана непроменен до края на юни 2019-а. Сред тях днес на регулирания пазар откриваме и тези на две медийни групи – "Инвестор.БГ" АД и "Уеб медия груп"АД.

Основано през 2000 г. и листвано на "Българската фондова борса" от октомври 2004-а,

"Инвестор.БГ"

се развива под корпоративния бранд Investor Media Group. В резултат на преобразуване чрез вливане при условията на пълно правоприемство, осъществено на 26 август 2016 г., "Инвестор.БГ" АД става правоприемник на "България Он Ер" ООД, чийто основен предмет на дейност е производство и разпространение на телевизионна програма – Bulgaria ON AIR, радиопрограмата – радио Bulgaria ON AIR и Алфа радио – Варна, бордните списания Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine и Go ON AIR The Traveller’s Magazine, списание "Болгария путеводитель", което се издава на руски език.

Медии от управляваната от "Инвестор.БГ" група (всички част от мегахолдинга "Химимпорт") имат сключен партньорският договор с американската компания Bloomberg. Най-голям акционер в публичното дружество е "М САТ Кейбъл" ЕАД – София ( един от най-големите оператори в национален план и най-големият оператор в Североизточна България ) с дял от 50.15%, а крайният собственик на капитала е бившият приватизационен фонд "Холдинг Варна" АД, който държи всички акции на "М САТ Кейбъл". "Централна кооперативна банка" АД пък има дял от 9.30 процента. По данни от "Централен депозитар" в края на миналата година "Инвестор.БГ" има 99 акционери, от които 62 са малки – с 80 514  акции и 37 фирми с 4 701 848 броя. За последните дванадесет месеца цената на акциите на "Инвестор.БГ" върви нагоре, като е нараснала с 11.72% до 16.20 лв. за един брой.

По последни публични данни в края на юни паричните постъпления от услуги на компанията са 4.31 млн. лв., като леко нарастват на годишна база. Повече са обаче и разходите по дейността. Така че дружеството завършва първото полугодие на загуба от 969 хил. лева. Но тя все пак намалява спрямо отчетения преди година отрицателен финансов резултат от 1.09 млн. лева.

До момента "Инвестор.БГ" не е разпределяло дивидент за акционерите си.

Съгласно договорите за управление през 2018-а членовете на Управителния съвет – Георги Бисерински, Светлана Фурнаджиева, Наталия Илиева и Виктория Миткова (която е и изпълнителен директор) са получили по 6000 лв. за своята дейност, а Деница Димитрова (за четири месеца) е взела 1427 лева. На всеки от членовете на Надзорния съвет – Любомир Леков, Николина Димитрова и "Бранд Инвест" ЕООД, са платени по 24 000 лева.

"Уеб медия груп"

притежава news.bg, topsport.bg, money.bg, finance.news.bg, vsi4ko.bg, lifestyle.bg и gladen.bg. Тя е мажоритарен собственик и на "Инфосток" АД, което развива сайта infostock.bg., притежавайки 70% от капитала му. Компанията се е фокусирала върху проекти в две основни насоки: онлайн медии и онлайн търговия.

През септември 2005 г. Комисията за финансов надзор вписа "Уеб медия груп" като публично дружество в регистъра си. Акциите й се търгуват на "Българска фондова борса"  – алтернативен пазар (BaSE market.

Към края на юни неин най-голям акционер е "Ню Уеб Маркет" АД – София (с предишно наименование "МАГ Пъблик Комюникейшънс" АД, което беше свързано с медийния експерт Красен Кралев, сега министър на младежта и спорта) с дял от 52.03% от капитала. Нито един от членовете на съвета на директорите на "Уеб медия груп" няма акции от дружеството, което управляват.

Красен Кралев въртеше бизнес в областта на рекламата чрез няколко агенции. Неговите компании работеха най-активно за държавата по време на управлението на ГЕРБ. През 2012 г., например, агенциите от групата на "МАГ" печелят проекти за реклама за 12.6 млн.лв. През следващата година консорциумът "МАГ Адвъртайзинг ОО" поема рекламното обслужване на Българския спортен тотализатор. Кралев е бил президент на футболен клуб "Черно море" в началото на новото хилядолетие, а в следващите години привлича "Химимпорт" като спонсор, а впоследствие и като собственик на клуба. Самият Кралев излиза от собствеността и управлението на тези компании между юли и септември 2014-а, а от ноември същата година е министър на младежта и спорта. Днес майка му Султанка Кралева управлява семейните фирми.

Нетните приходи на групата за полугодието са 356 хил. лева при 260 хил. лева през 2018-а. Но и разходите по дейността й също нарастват – от 715 хил. преди година до 1.059 млн. лева в края на юни. Съответно и загубата е по-висока – 642 хил. лева, при 447 хил. лева към юни 2018-а.

През изминалите години и

"Дир.БГ"

 блесна на борсата и угасна без да търси по-дълга изява. Просто толкова, колкото да освети новия си собственик. Първичното публично предлагане разбуни духовете у нас през януари 2012-а.

Основният дял от книжата с право на глас в дружеството се държаха от "Дир.БГ холдинг" ЕАД с дял от 92.729% от капитала. Останалите акциите бяха собственост на Иван Александров Иванов. Владимир Жеглов бе основател, едноличен собственик на холдинга и изпълнителен директор на "Дир.БГ".

През септември 2014-а софийската фирма "Лого-Къмпани" ЕООД, собственост на Красен Георгиев, която притежаваше 5.78% от капитала на "Дир.БГ" изкупи чрез търгово предложение акциите на останалите акционери. Целта й бе да придобие 100% от книжата с право на глас и да отпише дружеството от борсата, което Комисията за финансов надзор одобри. Говори се, че може би бизнесмена Делян Пеевски е поел контрола и върху "Дир.БГ", но няма доказателство за това.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст