ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Браво Пропърти Фонд” повишава дивидента за акционерите си

пари плащане бизнес

Мениджърите на “Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ – София предлагат печалбата на дружеството за миналата година общо в размер на 1 607 460 лв. да бъде разпределена като дивидент. Това става ясно от поканата да свикване на редовно общо събраине на акционерите на 29 март. Брутният дивидент е в размер на 0.0438 лв. на една акция от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел. Останалата част от печалбата за миналата година ще бъде отнесена във фонд “Неразпределена печалба”.

Разбира се, това ще се случи, ако акционерите одобрят годишния финансов отчет на “Браво Пропърти Фонд” за 2022 година. Компанията завръши миналата година с нетна печалба от 3.40 млн. лева при 1.15 млн. лева за 2021 година. 

Припомняме, че дружеството за инвестиции в недвижими имоти изплати и дивидент от печалбата за 2021 година – по 0.0275 лева за една акция. 

Общото събрание ще обсъди и предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.

В дневния ред е и точката за промени в устава на дружеството, както и приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството – на бул. “Черни връх” №51, офис Х, сграда 2, ет. 5.

Капиталът на “Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ е в размер на 36 700 000 лева, разпределен същия брой акции. За изплащането на предложения дивидент ще са нуобходими 1 607 460 лева. В края на миналата година паричните средства в баланса на дружеството са 5.41 млн. лева. По информация от дружеството към момента инвидидуалин инвеститори притежават 17 499 991 акции от капитала, фирми контролират 13 054 401 броя, а институционални инвеститори – 6 145 608 акции.

Акциите на “Браво Пропърти Фонд” се тургуват на “Българска фондова борса”. От началото на годината цената им върви нагоре, като в момента сделки се сключват на 1.02 лева за един брой.

В активите на дружеството е една бизнес сграда – “Офис А” в столицата.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст