ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Търговският баланс на страната остава отрицателен

Текущата и капиталова сметка на страната се подобрява през януари тази година. Тя е положителна и възлиза на 466.1 млн. евро (0.5% от БВП*) при дефицит от 700.9 млн. евро (0.8% от БВП) за същия месец миналата година, отбелязват от БНБ.

За януари текущата сметка е положителна и е на стойност 326 млн. евро (0.4% от БВП) при отрицателно салдо от 622.1 млн. евро (0.7% от БВП) година по-рано.

Търговският баланс на страната за първия месец на тази година остава отрицателен

в размер на 68.4 млн. евро (0.1% от БВП), но се отчита подобрение, тъй като преди година е бил на дефицит от 528.9 млн. евро (0.6% от БВП).

Икономическите трудности в Европа и по света се отразяват и върху търговията на България.

Износът на български стоки е на стойност 3.94 млрд. евро (4.4% от БВП) за януари, като нараства с 849.4 млн. евро в сравнение с този за януари миналата година, когато е бил 3.09 млрд. евро или 3.7% от БВП на страната. Растежът на износа тази година обаче се забавя до 27.5 на сто след като за януари 2022 г. нарастването спрямо същия месец на 2021-а беше с 29.7 процента.

Вносът на стоки у нас за януари е 4.006 млрд. евро (4.4% от БВП), като също нараства, но само с 388.9 млн. евро спрямо януари миналата година, когато е бил 3.62 млрд. евро или 4.3% от БВП на страната. Увеличението на импорта показва силно забавяне тази година – до 10.8 на сто, докато вносът за януари 2022 г. е било на годишна база с 48.2 процента.

Салдото по услугите отново е положително.

То в размер на 323.7 млн. евро (0.4% от БВП) и расте. Преди година то е било положително и със стойност от 273 млн. евро (0.3% от БВП).

За януари капиталовата сметка е положителна и възлиза на 140.1 млн. евро (0.2% от БВП) при отрицателна стойност от 78.8 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на миналата година.

Салдото по статия „Преки инвестиции“ е отрицателно в размер на 127.6 млн. евро (0.1% от БВП), но има подобрение, тъй като преди година салдото е било отрицателно от 580.3 млн. евро (0.7% от БВП).

*При БВП в размер на 90.36 млрд. евро за 2023 г. (прогноза на БНБ) и 84.56 млрд. евро за 2022 г. (данни на НСИ от 8 март 2023 г.).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст