ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Централните банки отвориха ликвидните кранчета

Федералният резерв и пет други водещи централни банки взеха спешни мерки да подобрят глобалния достъп до доларови ресурси в условията на притиснатите от трусовете в банковия сектор финансови пазари. В съвместно изявление от 19 март институциите обявиха, че ще преминат от седмични към всекидневни аукциони на зелени пари, за да “отслабят напрежението в световните финанси”.

Дневните суапови операции между Федералния резерв, Европейската централна банка, “Бенк ъфИнглънд”, Швейцарската национална банка, “Банк ъф Канада” и “Бенк ъф Джъпен” ще продължат поне до края на април, обещаха оторизираните институции. Съобщението за дневните доларови аукциони в рамките на отделните времеви зони – политика, работила по време на пандемичния шок от 2020-а, бе направено часове след като Националната банка на Швейцария уведоми за сливането на двете най-големи местни кредитни институции “Ю Би Ес” и “Креди Сюис” – плод на безумен уикенд на преговори.

Мрежата от суапови линии на Федералния резерв, задействана за първи път през 2007, оказва важно финансово съдействие на глобалните банки по време на остър пазарен стрес. Кредиторите извън Съединените щати могат да използват тези линии за достъп до зелени пари в замяна на собствените си валути като правят обезпечения в съответната централна банка.

Управителният съвет на ЕЦБ е провел разговор на 19 март за одобряване на прехода към дневни суапови операции с отвъдокеанските си партньори. “Бенк ъф Инглънд” обеща да предоставя подробности за трансакциите всеки ден. Те ще стартират в 8.15 ч. лондонско време, оферти ще се приемат до 8.45 ч., а резултатите ще се обявяват в 10 часа.

Средствата ще се предлагат при лихва, еквивалентна на краткосрочния (overnight) щатски лихвен процент плюс 25 базови пункта. Федералният резерв има също и механизъм, позволяващ на централните банки и на международните парични органи да сключват споразумения за обратно изкупуване с американските централни банкери и да търгуват американски ДЦК за долари. Т. нар. “FIMA” репо-инструмент за първи път изниква като част от извънредните мерки на Федералния резерв за овладяване на пораженията от КОВИД-кризата и е направен постоянно действащ през 2021-а.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст