ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Пенсионноосигурителните дружества са оптимистично настроени за дейността си

Операторите на специализирани машини са сред най-дефицитните работници на българския пазар.

Пенсионноосигурителните дружества у нас са оптимистично настроени относно размера на акумулираните активи и броя осигурени лица в допълнителните задължителни фондове. Това показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания”. То представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити.

Основание за позитивната нагласа са както ръстовете на активите и осигурените през второто тримесечие, така и отчетения относително висок ръст на наетите през същия период. Очакването съвпада и с положителната прогноза на финансовите посредници за динамиката на заетите през третото тримесечие. 

Участниците в анкетата експерти са резервирани по отношение на развитието на допълнителните доброволни фондове и не очакват промяна в нивото на активите и броят осигурени лица. Оценката им за активите се понижава спрямо предходното издание, а тази за осигурените лица остава без промяна на неутрално ниво. 

Пенсионноосигурителните дружества понижават очакванията си за стойността на един дял както в задължителните, така и в доброволните пенсионни фондове и не очакват промяна през третото тримесечие спрямо второто. Оценката е в синхрон с почти неутралните очаквания за борсовите индекси до края на тримесечието и въпреки възходящата им текуща динамика. Вероятно анкетираните  експерти вземат предвид и отчетената отрицателна доходност за 24-месечния период до края на юни 2023 година. Същевременно, водещите световни борсови индекси претърпяха низходяща корекция през втората половина на август, което ги доведе до стойности близки до тези от края на второто тримесечие. 

Аналогично на предходното издание, анкетираните експерти не очакват засилване на конкуренцията в сектора.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст